Logo

Logo

Location Hazaribagh Branch, Near Sadar Hospital, Hazaribagh

phone Main Lab: +91 6287242001, 6287242004,

Logo

Logo

Logo  BACK TO TOP